DSS >> Decision Support SystemHet Scaudit Decision Support System®

De onderstaande matrix legt een verband tussen geldwaarden (horizontale as) en allerlei operationele ‘prestaties’ (verticale as). De gegevens die in
de matrix worden ingelezen, kunt u zelf invoeren. Met name grote ondernemingen of clusters van ondernemingen, maar ook een bedrijf met
meerdere diensten en/of producten, hebben baat bij het DSS. In de matrix kunnen ‘objecten naar keuze’ worden opgeroepen, om beslissingen te
kunnen onderbouwen, formuleren of nemen.

De letters in de matrix kunnen zijn:Langs de verticale as kunnen ‘operationele prestaties’ worden weergegeven (klanttevredenheid, productiesnelheid, ziekteverzuim, etc. etc.)

Langs de horizontale as komen (gewoonlijk) ‘geldwaarden’ terecht, zoals omzet, kosten, winst, marge en contributiemarge.

Het Scaudit Decision Support System® geeft mogelijkheden op elk object in de matrix in te zoomen en trendanalyses weer te geven (gaat een
object nadat verbeterprojecten zijn ingezet uiteindelijk van de gevarenzone naar het succeskwadrant etc.).

Elke DSS is uiteindelijk een monitor die in ‘maatwerk’ geleverd wordt, zodat er zo toepasselijk mogelijk, elementen van het strategisch beleid in
beeld komen.

Voorbeeldscherm
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
·
landelijke vestigingen
·
regionale vestigingen
·
productgroepen
·
producten
·
items van klanttevredenheid
·
onderdelen van logistieke processen
·
items van de kwaliteit van de interne organisatie
       
       
Home
DSS
Over Scaudit
Contact
Home
Dicision Support System
Missie & visie
Contactgegevens
       
Scaudit scans
Scans gebruiken
Samenwerkingen
 
Waarom Scaudit scans
Scan gebruik
Referenties
 
Methodieken
Leveringsvoorwaarden
Profiel Drs. E.R. Brus
 
Uniciteit
     
       
       
®
Scaudit
Decision Support Scans