Scaudit scans >> MethodiekenMethoden & Technieken

Scaudit heeft in de jaren 1986-1992, in samenwerking met de Erasmus Universiteit en met behulp van een innovatiesubsidie van het Ministerie van
Economische Zaken, een totaal andere manier van performancemeting en prioriteitsstelling ontwikkeld en heeft deze daarna zelf doorontwikkeld.

In 1995 zijn de Scaudit ‘kerntechnieken’ en methoden uniek en correct werkend bevonden, dit door een wereldwijde research van een onafhankelijke
expert (prof. Dr. J.G. Bethlehem van de Universiteit van Amsterdam). Deze methoden en technieken werden vervolgens door de rechter
auteursrechtelijk beschermd verklaard.

De kern van de Scaudit methoden en technieken
Door de speciale bevraging technieken onderscheid Scaudit zich van andere onderzoekbureaus, o.a. door de volgende onderwerpen die inzicht
geven in de tientallen methoden en technieken die Scaudit binnen bereik heeft.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Allereerst en bovenal vertalen de Scaudit-methoden en
technieken op methodisch en wiskundig correcte
manieren de ‘weerbarstige’ werkelijkheid van 7 dimensies naar
een 1-dimensionale prioriteitenlijst.
Meer informatie
Het door scaninvullers subjectief geven van cijfers (niet iedereen
is even streng) wordt geobjectiveerd.
Meer informatie
Objecten die naar prioriteit moeten worden gerangschikt,
worden altijd gescoord op Belang (voor de toekomst !), op de
actuele Status (in termen van goed en slecht) en voorzien van
normen( wanneer is iets echt belangrijk, of echt goed).
Meer informatie
Het correct combineren van onafhankelijke Belang- en
Statusscores en het van daaruit ‘correleren’ (correct omzetten)
naar performancegetallen (die een indicatie voor prioriteit zijn),
omvat het meest unieke en auteursrechtelijk beschermde
Scaudit-algoritme.
Meer informatie
Ook (ken)getallen worden zo nodig bewerkt, om er voor te
zorgen dat aan het begin van een analyse de kans op
meetfouten zo gering mogelijk is.
Meer informatie
Dan volgen er (afhankelijk van het onderzoeksdesign, c.q. de
vragen- en/of kengetallenlijst) meerdere tot wel tientallen
berekeningen en correcties op onbruikbare data (zelfs kan het
onzorgvuldig invullen van vragenlijsten of bewuste fraude,
worden gedetecteerd).
Meer informatie
De resultaten komen terecht in de kenmerkende Scaudit-
Matrix en de daarmee samenhangende Tabel (note: voor
correcte interpretaties, zijn beide nodig) en diverse andere
grafische resultaten.
Meer informatie
Tot slot wordt bij elk onderzoekresultaat statistisch getest op
betrouwbaarheid van onderzoeksdesign, vragenlijsten en de
gebruikte algoritmen. Zodat ook bij detailonderzoek- resultaten
(enquêtering van kleine groepen medewerkers) we zeker weten
hoe betrouwbaar een resultaat is.
Meer informatie
       
       
Home
DSS
Over Scaudit
Contact
Home
Dicision Support System
Missie & visie
Contactgegevens
       
Scaudit scans
Scans gebruiken
Samenwerkingen
 
Waarom Scaudit scans
Scan gebruik
Referenties
 
Methodieken
Leveringsvoorwaarden
Profiel Drs. E.R. Brus
 
Uniciteit
     
       
       
®
Scaudit
Decision Support Scans