Over Scaudit >> Profiel Drs. E.R. Brus

Hij was o.a. zes jaar werkzaam als commercieel directeur van een Orthopedisch Opleidingsinstituut; hij heeft de groei van dit instituut geleid van
300 kursisten (op één locatie) naar 2.500, op vijf plaatsen in Nederland en in België en Oostenrijk. Daarna is hij een advies/onderzoeksbureau
(Scaudit) gestart. Vanaf 1986 heeft hij zich vanuit zijn bureau bezig gehouden met het ontwikkelen van (bedrijfs)onderzoeksmodellen en daarmee
samenhangend, de ontwikkeling van Decision Support Systemen (DSS) t.b.v. strategisch onderzoek en strategische besluitvorming in alle sectoren
van het bedrijfsleven, inclusief (semi)overheid, onderwijs, jeugdzorg, welzijn e.d.

De ontwikkeling en validatie van voornoemde modellen werden tussen 1986 en 1990 uitgevoerd, o.a. in samenwerking met de Erasmus
Universiteit (m.b.t. de bruikbaarheid van de Scaudit-software binnen AI- en DSS-systemen); daaraan lag ten grondslag een wetenschappelijk
onderzoek van Brus, naar keuze-methoden en - technieken. Het onderzoek en de ontwikkeling van de software werden ondersteund door subsidie
van het Ministerie voor Economische Zaken.

In zijn onderzoeksbureau houdt Brus zich in toenemende mate bezig met methodologische (onderzoeks)-vraagstukken, meten=weten, inspanning-
effect- en risico-analyses en validatie van onderzoek. Al deze onderwerpen zijn gerelateerd aan het vakgebied ‘Decision Science’.

Momenteel ontwikkelt Brus o.a. methoden. technieken en software voor:

Brus/Scaudit heeft referentie gekregen van De Erasmus Universiteit, De Universiteit van Amsterdam (UVA), De Vrije Universiteit van Amsterdam
(VU), de Universiteit Twente, de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Maastricht.

Via Scaudit heeft hij in de afgelopen ruim 25 jaar meer dan 2000 bedrijven en instellingen ‘gescand’, op meer dan 200 onderzoeksonderwerpen; ruim
300.000 mensen hebben de scans ingevuld. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.scaudit.nl en www.stichtingphv.nl
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Over Drs. Ernst R. Brus


Dhr. Brus studeerde tot zijn kandidaatsexamen biochemie en heeft vervolgens onderzoek verricht op het
gebied van hersenstructuren en -werking (m.b.t. keuze-aspecten) en daarna op het gebied van
wetenschapsfilosofie en statistiek. Zijn bevindingen m.b.t. hersenstructuren werden gepubliceerd in de
Journal of Comparative Neurology (1979). Indirect was dit onderzoek de basis van zijn keuzemodel voor
prioriteitstelling. Na zijn doctoraalexamen in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (Leiden) heeft hij
bedrijfskunde gestudeerd en diverse opleidingen in de ICT gevolgd.
·
de Stichting PHV die met specifieke scans de wensen en prioriteiten van mensen die een pensioen, hypotheek of
vermogensadvies wensen; deze scans vullen het gat op tussen de ‘vrager’ en de ‘aanbieder’ van financiële adviezen en
producten, conform de wensen van de AFM; tevens worden maatwerkrisico-systemen voor de financiële sector
ontwikkeld;
·
de gemeentelijke wereld, die met de WMO-scan(s) greep kan krijgen en houden op het zeer risicovolle WMO-beleid waar
gemeenten zich sinds begin 2014 voor gesteld zien;
·
De wereld van de ZZP-ers: ZZp-ers zijn er in toenemende mate bij gebaat om zelf-hulp-instrumenten te gebruiken op het
gebied van ‘ondernemers houding en gedrag’, ‘het beter/sneller kunnen acquireren (via een ‘Omzetgenerator’), ‘het effectief
omgaan met financiële mogelijkheden’ en ‘het kunnen terugvallen op expert-ondersteuning’. App’s zijn voor een deel van die
onderwerpen ook geëigende communicatiemiddelen;
       
       
Home
DSS
Over Scaudit
Contact
Home
Dicision Support System
Missie & visie
Contactgegevens
       
Scaudit scans
Scans gebruiken
Samenwerkingen
 
Waarom Scaudit scans
Scan gebruik
Referenties
 
Methodieken
Leveringsvoorwaarden
Profiel Drs. E.R. Brus
 
Uniciteit
     
       
       
®
Scaudit
Decision Support Scans