Over Scaudit >> SamenwerkingenNetsupport is sinds de zomer van 2014 partner van Scaudit. Dat betekent dat Netsupport voor Scaudit in voorkomende gevallen software, c.q. scans
voor Scaudit bouwt, 24/7 service levert en dan tevens op de Netsupportservers en bij de provider van Netsupport die service verleent. Netsupport is
ook in voorkomende gevallen voor klanten en partners van Scaudit de full-service-ICT-partner; zodat Scaudit en haar relaties 100% continuïteits- en
kwaliteitsgarantie hebben.

Netsupport is in 1999 opgericht en bestaat uit een team van gedreven mensen die zich dagelijks bezighouden met ICT gerelateerde uitdagingen.
Samen met een aantal partners bedienen zij een breed klantenbestand in uiteenlopende branches. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in drie
gebieden:

Internet: Websites en e-Business oplossingen
U kunt hierbij denken aan informatieve websites uitgerust met content managementsystemen (CMS) om zelf uw website te beheren. Maar ook
management informatiesystemen (MIS / BI), workflow managementsystemen en relatiebeheer (CRM) behoren tot de mogelijkheden. Netsupport
baseert haar internetproducten op IDBS, een krachtig en flexibel platform welke het mogelijk maakt om snel en kostenefficiënt oplossingen te
ontwikkelen die u verder helpen.

Software: Uw kantoorautomatisering tot in de puntjes verzorgd
Netsupport is een totaalleverancier. U kunt daarbij denken aan applicatiebeheer, Windows (Server) oplossingen, outlook e-mail en back-
upoplossingen, maar ook anti-spam en anti-virus maatregelen.

Hardware: De IT infrastructuur voor uw organisatie veilig en betrouwbaar
In deze categorie vallen basiszaken zoals (draadloos) netwerk, computers en werkstations, servers en firewalls. Zaken die door ons 100% goed
geregeld worden. In geval van een incident kunnen de problemen snel door onze storingsdienst worden hersteld.

Klik op www.netsupport.nl voor meer informatie over Netsupport.De Stichting PHV is opgericht in 2013 met als doel consumenten die een koophuis zoeken, die een hypotheek willen, of een pensioenverzekering of
vermogensbeheer en -advies, de gelegenheid te bieden om zo goed mogelijk in kaart te krijgen welke prioriteiten ze op korte en vooral langere
termijn stellen aan ‘wat ze zoeken’.

In 2014 heeft PHV de eerste scans ontwikkeld en in opdracht in praktijk getest. Scaudit heeft alle scans ontwikkeld, onderzoek op betrouwbaarheid
van de scans gedaan en onderzoeksmanagement verzorgt. Scaudit is vaste partner van PHV voor financiële scans in brede zin.

Het goed kunnen kiezen uit financiële producten is niet alleen voor de consument (of twee partners) uiterst lastig. Ook voor adviseurs e.d. is het
lastig klantenwensen goed in kaart te krijgen; de AFM stelt zelfs in toenemende mate de eis dat adviseurs en financiële instellingen exacter en
beter  toekomstige ‘life events’ van consumenten in kaart brengen, inclusief schattingen met betrekking tot zijn mogelijke life events of tot zijn
mogelijkheden om financiële verplichting te kunnen nakomen. Wetenschappelijk bewezen ‘scantechnieken’ kunnen helpen te voorkomen dat
consumenten (onnodig) in de problemen komen. De Scaudit-technieken hebben dat ruim 25 jaar bewezen daarvoor geschikt te zijn.

Daarnaast hebben consument en aanbieder er belang bij dat het ‘voortraject’ van advies, niet alleen zo goed (dus betrouwbaar) mogelijk gebeurt,
maar ook zo snel mogelijk, dus kosteneffectief. Met betrouwbare scantechnieken en 24/7 werkende software en service, is dat mogelijke.
Advieskosten kunnen dan fundamenteel lager zijn; een belangrijk voordeel voor consument , adviseur en aanbieder.

We kunnen dus spreken van een ‘nut’, ‘noodzaak’ en ‘financieel voordeel’ voor alle partijen om zo goed mogelijke en betrouwbare ‘scans’ in te
zetten en daarna pas het traject in te gaan van advies over de vraag welke producten meer of minder geschikt zijn.

Klik voor meer informatie op www.stichtingphv.nl
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
       
       
Home
DSS
Over Scaudit
Contact
Home
Dicision Support System
Missie & visie
Contactgegevens
       
Scaudit scans
Scans gebruiken
Samenwerkingen
 
Waarom Scaudit scans
Scan gebruik
Referenties
 
Methodieken
Leveringsvoorwaarden
Profiel Drs. E.R. Brus
 
Uniciteit
     
       
       
®
Scaudit
Decision Support Scans