Scauditorium >> 't Scauditorium‘t Scauditorium

Scaudit wordt regelmatig gevraagd om extra informatie te geven over methoden en technieken - hetzij oude, hetzij nieuwe- , maar ook in te gaan op
de ‘logica’ van actuele maatschappelijke of bedrijfskundige ontwikkelingen, in te gaan op uitspraken van mensen vanuit alle hoeken en gaten van de
maatschappij etc.; als het maar te maken heeft met ‘beter kiezen’.

’t Scauditorium is een platform van korte artikelen die elk een techniek behandelt, meestal gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. We beginnen
’t Scauditorium met een vijftal artikelen en pogen frequent nieuwe artikelen toe te voegen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
       
       
Home
DSS
Over Scaudit
Contact
Home
Dicision Support System
Missie & visie
Contactgegevens
       
Scaudit scans
Scans gebruiken
Samenwerkingen
 
Waarom Scaudit scans
Scan gebruik
Referenties
 
Methodieken
Leveringsvoorwaarden
Profiel Drs. E.R. Brus
 
Uniciteit
     
       
       
®
Scaudit
Decision Support Scans