Scaudit scans >> UniciteitUniciteit Scaudit-methoden en -technieken

De Scaudit-methoden en -technieken zijn op 5 fronten uniek. Hieronder is die uniciteit in trefwoorden uitgewerkt.

1.Wetenschapsfilosofische uitgangspunten


___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
   
·
gebaseerd op concreet onderzoek op het gebied van ‘werkelijkheidsdimensies’, ‘hersenwerking’ en ‘decision science inzichten en
technieken’
·
bij elke scan wordt zowel een onderzoeksdesign/vragenlijst statistisch getoetst, als integraal de betrouwbaarheid van het ‘kern-
prioriterings-algoritme’
·
het ‘kern-algoritme’ is bewezen volgens een robuuste methodiek voor het kunnen correleren van een logisch model (als basis van
een algoritme) en een wiskundig berekend algoritme; bij het Scaudit-algoritme was er meer dan 99% samenhang tussen het
logisch en wiskundig model.
   
2.Methoden

·
Omzetten van de 7 dimensies van de werkelijkheid naar een 3-dimensioaal algoritme
·
Omzetten van een 3-dimensionaal algoritme in een 1 dimensionale prioriteitenlijst
·
Thema/onderzoeksonderwerp-onafhankelijke methoden en rekentechnieken
·
Samenhang tussen inspanning-effect, corrigeren voor ‘inspanning-effect-vertraging’
·
Ist-soll-analyses
·
Gap-berekeningen
·
Trendanalyses
·
Filteren op onzin-scores, c.q. frauduleuze scores
·
Risico-analyses
·
Bifurcatiepunt-analyses
·
Bedrijfsintern en extern benchmarken
·
Prognose-berekeningen
·
etc.
   
3.Technieken
 
·
Scoren op Belang
·
Scoren op Uitvoering
·
Verwerken van belangnorm (wanneer is iets echt belangrijk)
·
Verwerken van uitvoeringsnorm (wanneer is iets echt goed)
·
Gecorreleerd (wetenschappelijk correct) combineren van Belang- en Uitvoeringsweging tot prioriteitsstellingen
·
Weergeven van objecten van prioriteitsstelling in een priorteiten-matrix en prioriteiten-tabel
·
Unieke strategische interpretatie-techniek m.b.v. het combineren van Matrix en Tabel
·
Wegwerken van allerlei soorten meetfouten (bij basisscores en tussenberekeningen)
·
(getalsmatig en correct) verwerken van meningen, inschattingen en kengetallen in de matrix en tabel
·
Tientallen soorten doorrekeningstechnieken van data/scores tot de bewerking in het keuze-algoritme
·
Het kunnen combineren van budgetpercentages in procenten en Euro’s tot rendementsresultaten (en vergelijkbare complexe
doorrekeningen)
·
Subjectieve meningen/inschattingen omzetten in objectieve, gekwantificeerde meningen/inschattingen
·
Statistische validatie (op ‘betrouwbaarheid’) van onderzoeksdesigns (‘vragenlijsten’)
·
Omzetten van ja/neen-antwoorden e.d. in 10 puntenschalen (t.b.v. Scaudit-performance-indices)
·
etc.
 
4.Markt-USP’s
 
·
Wereldwijd auteursrechtelijk beschermd(e) algoritme(n)
·
Beschermde matrix (als beeldmerk en ‘wijze waarop’), inclusief de indicaties ‘succes’, ‘geen aandacht’ , ‘aandacht’ en ‘gevaar’
·
Scauditnaam gedeponeerd trade mark
·
Vragenlijst beschermd door algoritme-auteursrechtenbescherming en door ISBN-registratie
·
Onderzoeksonderwerpen als IP (intellectual Property) beschermd.
·
Gebruik van Scaudit-scans/technieken geeft licentienemers van Scaudit marktbescherming en werpt intreedrempels op naar
concurrenten
·
Relatief snelle bouw van nieuwe scans, of ombouwen van scans
·
Gebruik van de scans op de eigen server, eventueel koppelen aan bestaande databases is mogelijk
·
Zware beveiligingstechnieken, zowel voor internetgebruik als op de eigen server
 
5.Referenties
 
·
Vijf professoren/universiteiten
·
Ministerie voor Economisch zaken (de ontwikkelde software was een geslaagd project)
·
2000 bedrijven/instellingen uit alle sectoren van bedrijfsleven en de maatschappij (non profit)
       
       
Home
DSS
Over Scaudit
Contact
Home
Dicision Support System
Missie & visie
Contactgegevens
       
Scaudit scans
Scans gebruiken
Samenwerkingen
 
Waarom Scaudit scans
Scan gebruik
Referenties
 
Methodieken
Leveringsvoorwaarden
Profiel Drs. E.R. Brus
 
Uniciteit
     
       
       
®
Scaudit
Decision Support Scans