Scaudit scans >> Waarom Scauditscans?Waarom Scaudit-scans en het Scaudit Decision Support System?

Het doel van prioriteiten stellen
"Een beslisser in het bedrijfsleven wil snel en goed prioriteiten stellen. Het is dan ook van groot belang om vroegtijdig relevante signalen te krijgen,
in plaats van nadat een ramp is ingezet of een situatie onomkeerbaar is. Uit ervaring is gebleken dat het stellen van prioriteiten niet meer kan
zonder hulpmiddelen. We willen in een oogopslag zien waar ‘gevaar’, ‘succes’ e.d. liggen en direct in kunnen zoomen op de drivers waarmee
verbeteringen kunnen worden bereikt en doelen worden gehaald."

Het wetenschappelijk probleem van prioriteiten stellen
Onderzoek heeft aangetoond (van hersenonderzoek tot bedrijfskundig/mathematisch onderzoek), dat het zonder tools onmogelijk is en veel tijd kost
om de bedrijfskundige/strategische werkelijkheid van alle dag om te zetten in prioriteitenlijsten die doelen en acties bevatten.

De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de dynamische werkelijkheid uit 7 dimensies bestaat, onze hersenen bij het maken van keuzen van 2
dimensies gebruik maken en een prioriteitenlijst 1 dimensie heeft. De vraag is hoe we snel en correct die 7 dimensies naar 1 dimensie kunnen terug
brengen.

Klik hier voor  ons artikel: Van 7 dimensies naar 1 dimensie


Wat verwacht een beslisser van de impact van een ‘keuze-instrument’
Beslissers verwachten van een keuze-instrument een aantal zaken (voor het eerst in het Erasmus Onderzoek vastgesteld):

De oplossingen en toegevoegde waarde van Scaudit
Scaudit heeft voor bovenstaande thema’s in de afgelopen ruim 25 jaar fundamentele oplossingen gevonden en in Decision Support Software en
‘scans’ omgezet. Zoals ook elders op de website is uiteengezet, zijn de methoden, technieken en concepten auteursrechtelijk beschermd (sinds
1995, gerechtelijke uitspraak) en daarmee de vragenlijsten/scans e.d. Voor partnerbureaus waar Scaudit mee samenwerkt en -werkte een
belangrijke overweging, omdat deze altijd uit zijn op een zo goed mogelijk beschermde methoden (uit concurrentieoverwegingen). De oplossingen
van Scaudit zijn als volgt te beschrijven:


Snel en goed prioriteiten stellen:
Scaudit levert 24/7 onderzoekservice, de systemen verwerken data binnen enkele seconden; resultaten worden in overzichtelijk prioriteitenmatrices
weergegeven, in prioriteitenlijsten en naar keuze welke andere grafische vorm dan ook. Elke scan (en elke opdracht) wordt statistisch
geanalyseerd, zodat duidelijk is welke mate van betrouwbaarheid het onderzoeksdesign en dus de onderzoeksresultaten hebben (uit te drukken
van 0% tot 100% betrouwbaar).

Van 7 dimensies naar 1 dimensie:
De kracht van de Scauditmethoden en -technieken (met name de rekentechnieken, c.q. algoritmen) zit hem met name in het terugbrengen van de
7-dimensies naar een 2-dimensionale prioriteitenmatrix en vervolgens naar een 1-dimensionale prioriteitenlijst. Bij elke scan en opdracht wordt in de
statistiek van de betrouwbaarheid van een vragenlijst de betrouwbaarheid van de algoritmen meegenomen. Het is om die reden dat in cases de
Scaudit-voorspellingen bij ‘ongewijzigd beleid’ tot 8 jaar na een analyse werkelijkheid werden

De impact van een keuze-instrument:
Scaudit heeft een DSS (‘onderzoeksworkbench') ontwikkeld waarin alle gevraagde keuze-elementen voorkomen; van standaard(methodische)
elementen tot maatwerk elementen (niet elke ‘scan’ maakt van dezelfde componenten gebruik). Maar, hoe groot of klein, hoe eenvoudig of
gecompliceerd ook, de Scauditmethoden en -technieken leiden altijd weer naar een begrijpelijke prioriteitenmatrix, een tabel met prioriteiten en
andere grafische uitingen. Het is om die reden dat beslissers van multinationals tot beslissers van kleinere tot zeer kleine organisaties, en tot op
het niveau van operationeel leidinggevenden, de onderzoekresultaten kunnen begrijpen en kunnen omzetten in doelgerichte acties.


De wetenschappelijke referenties
Vanuit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, landelijke enquêtes e.d. is van onderstaande universiteiten/hoogleraren referentie gekregen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
·
Keuze objecten uitgedrukt zien in ‘succes’, ‘geen aandacht’, ‘aandacht’ en ‘gevaar’
·
Keuze-objecten kunnen wegen naar belang en status en de combinatie daarvan
·
Normen stellen (wanneer is iets echt belangrijk, of echt slecht)
·
Objecten kunnen waarderen met meningen, inschattingen en kengetallen en alle drie de waarderingen kunnen uitdrukken in een prioriteiten-
schaal (tussen 1 en 100)
·
Een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van een onderzoekmodel (vragenlijst)
·
Risicoanalyses kunnen maken
·
Betrouwbare (trend)prognoses kunnen doen
·
Inspanning-effectanalyses kunnen doen
1988-1990
Erasmus Universiteit  (Prof.dr. J.C. Bioch en studenten): ontwikkeling van de basismethoden en -technieken.
   
1995
Universiteit Amsterdam (prof. dr. J. Bethlehem; getuige-deskundige voor een auteursrechtenprocedure): de Scaudit algoritmen
zijn wereldwijd uniek en werken correct.
   
1999-2001
TU Twente (prof. mr. H.M. De Jong): bruikbaarheid van Scaudit-scans voor de overheid.
   
2001
Erasmus/Universiteit Maastricht (prof. dr. R. Huijsman): bruikbaarheid Scaudit-scans in de (ouderen)zorg.
   
2010
Wageningen Universiteit (prof. dr. ing.  R.Leemans, mede-Nobelprijs-winnaar onder Al Gore, topvakgroep ‘Environmental
Systems Analyses’): bruikbaarheid van de scans voor ‘groener ondernemen scenario’s’.
       
       
Home
DSS
Over Scaudit
Contact
Home
Dicision Support System
Missie & visie
Contactgegevens
       
Scaudit scans
Scans gebruiken
Samenwerkingen
 
Waarom Scaudit scans
Scan gebruik
Referenties
 
Methodieken
Leveringsvoorwaarden
Profiel Drs. E.R. Brus
 
Uniciteit
     
       
       
®
Scaudit
Decision Support Scans